top of page
  • ออกเสียงพื้นฐานที่ถูกต้อง คัดตัวอักษรฮิรางานะ ฝึกสนทนาให้คล่องแคล่วกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
  • เรียนอักษรโรมาจิ ไวยากรณ์ คำช่วย คำศัพท์ชีวิตประจำวัน โครงสร้างประโยคพื้นฐานสำคัญกับอาจารย์ชาวไทย

Beginner 1A

฿5,300.00ราคา
    bottom of page