ChuuKyuu

สื่อสารเพื่อประกอบอาชีพ

เนื้อหาต่อเนื่องจากระดับ N4   เรียนรู้ทุกทักษะภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางอย่างเป็นระบบในระดับ N3 เน้นคำศัพท์ และรูปประโยคที่นำไปใช้ได้จริง ในการทำวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อศึกษาต่อ ณ   ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการประกอบอาชีพในองค์กรระดับนานาชาติ  อ่านหนังสือ ดูข่าวสารและใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนญี่ปุ่น

Chuukyuu e ikou

หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง เพื่อเน้นการสื่อสาร

เลือกเรียนที่โรงเรียน We พร้อมอุปกรณ์ครบครัน หรือ เรียนสบายๆ ที่ไหนก็ได้ ผ่านมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์
IMG_1545.jpg
SAMURAI U

© All Rights Reserved 2020

We Japanese Edutainment School

ปรึกษา สอบถาม เทียบระดับคอร์สเรียน

และโปรโมชั่นมากมายได้ที่นี่

1024px-LINE_logo.svg.png
@WeJpSchool