top of page

ระบบสอนสด

เต็ม 100 ทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ไวยากรณ์อัดแน่นกับครูคนไทย  

สนทนาลื่นไหลไปกับครูชาวญี่ปุ่น

คอร์สเรียนในระบบสอนสด

IMG_4164_edited.jpg

สอบถามเพิ่มเติม

  • line-logo

แบบทดสอบ

เทียบระดับชั้น

bottom of page