top of page
  • เนื้อหาต่อเนื่องจากคอร์ส Beginner3

  • เรียนอักษรคันจิ

  • ฝึกสนทนาให้คล่องแคล่วกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมต่างๆ

  • เรียนไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคแบบซับซ้อน ฝึกคำศัพท์ รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดในระดับ N5 กับอาจารย์ชาวไทย

  • สอดแทรกเนื้อหาของวัฒนธรรม ความคิดในแนวทางของคนญี่ปุ่น ผ่านกิจกรรมในคาบเรียน

  • ฝึกทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5

Beginner 4

฿6,900.00ราคา
    bottom of page