top of page
  • เนื้อหาต่อเนื่องจากคอร์ส Beginner1A
  • เรียนอักษรคาตาคานะ
  • ฝึกออกเสียงพื้นฐานที่ถูกต้อง ฝึกสนทนาให้คล่องแคล่วกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
  • เรียนไวยากรณ์ คำช่วย คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน โครงสร้างประโยคพื้นฐานสำคัญกับอาจารย์ชาวไทย

Beginner 1B

฿5,300.00ราคา
    bottom of page