สมัครเรียนระบบสอนสด

คอร์สสอนสนทนากลุ่ม

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน เพื่อการสนทนา ตั้งแต่ระดับที่ไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นเลย จนถึงระดับที่สามารถ

พูดญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วเหมือนเจ้าของภาษา

คอร์สสอนสนทนากลุ่ม

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล ยืดหยุ่นตามวัตถุประสงค์และความสามารถ

ของผู้เรียน สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง

คอร์สสอนสนทนากลุ่ม

เตรียมพร้อมก่อนการ Train ด้วยคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับแอร์โฮสเตส เนื้อหาเดียวกับการ Train จริงเน้นเทคนิคการใช้งานและการทำข้อสอบ

© All Rights Reserved 2020

We Japanese Edutainment School

ปรึกษา สอบถาม เทียบระดับคอร์สเรียน

และโปรโมชั่นมากมายได้ที่นี่

1024px-LINE_logo.svg.png
@WeJpSchool