คอร์ส JAL 2 Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 14 - 20 + In Flight Train (ระบบสอนสด)

  • เนื้อหาประกอบด้วย เสียงในภาษาญี่ปุ่น อักษร Hiragana ตัวเลข การบอกเวลา การบอกราคา การซื้อของ ไวยากรณ์เริ่มต้น เช่น คำช่วย คำกริยาอย่างง่าย และการสนทนากับอาจารย์คนญี่ปุ่นตามไวยากรณ์ที่ได้เรียน
  • มีสอบประมวลผลจบคอร์ส และสามารถขอใบรับรอง ใบประกาศนียบัตรได้ 
  • จำนวนชั่วโมง: 40 ชั่วโมง
  • ระบบ Samurai สำหรับฝึกฝนเพิ่มเติมทั้งแบบฝึกหัด ฟังก์ชั่น My Sensei สำหรับถามคำถาม ระบบประมวลผลความสามารถ ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนสำหรับผู้ปกครอง ฯลฯ 

© All Rights Reserved 2020

We Japanese Edutainment School

ปรึกษา สอบถาม เทียบระดับคอร์สเรียน

และโปรโมชั่นมากมายได้ที่นี่

1024px-LINE_logo.svg.png
@WeJpSchool