เพิ่มเพื่อน

เกี่ยวกับเรา

ร่วมงานกับ We

"โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบใหม่ทั้งวิธีการเรียนการสอน รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ตกแต่งในแบบญี่ปุ่น เปิดทำการสอนตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2548 ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะเติบโตไปกับเราดังนี้"


Receptionist (พนักงานประจำ)

สถานที่ปฏิบัติงาน

- สาขาวงเวียนใหญ่ (อาคาร MPlace ชั้น 1) จำนวน 1 อัตรา

- สาขาบางกะปิ (หมู่บ้านวิสุทธานี ลาดพร้าว ซอย 101/3) จำนวน 1 อัตรา

- สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 2 อัตรา

- สาขาพญาไท (ตึกวรรณสรณ์) จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องทำ

- ลักษณะงานโดยรวมเป็นงานที่ไม่หนักแต่เน้นความสมบูรณ์ถูกต้องเป็นสำคัญ

- งานขาย : อธิบายคอร์สเรียนแก่ผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น

- งานธุรการการจัดการ : จัดทำ ดูแลเอกสารที่เกียวข้องกับนักเรียนและอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งการจัดการอื่นๆ

- งานบริการ : ดูแล ให้บริการนักเรียนและอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งดูแล ทำความสะอาดโรงเรียน

เวลาทำงาน

- สาขาอนุสาวรีย์ชัยฯ : อังคาร-ศุกร์ เวลา 8:30-18:30 น.หรือ 12:00-21:30 น. / เสาร์-อาทิตย์ 8:30-19:00 น. (หยุดทุกวันจันทร์ และเลือกวันหยุดเพิ่มได้อีก 2 วัน รวม 6 วันต่อ 1 เดือน)

- สาขาบางกะปิ, พญาไท, วงเวียนใหญ่ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-18:30 น.หรือ 12:00-21:30 น. / เสาร์-อาทิตย์ 8:30-19:00 น. (หยุด 6 วันต่อ 1 เดือน)

- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเข้างานในช่วงปิดเทอม

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- มีระเบียบ และมีความรอบคอบในการทำงาน

- พูดจาสุภาพเรียบร้อย รู้มารยาทในการปฏิบัติตนในที่ทำงาน

- กระตือรือร้น พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ตัวเองและองค์กร

- มีหัวใจบริการ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

- ต้องการทำงานกับองค์กรในระยะยาว และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Windows และ Microsoft Excel

- มีความรู้พื้นฐานการใช้อินเตอร์เน็ตและอีเมล์

- ใช้ภาษาไทยและภาษาไทยทับศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสม

คุณสมบัติและความสามารถที่จะพิจาณาเป็นพิเศษ

- มีความเข้าใจแนวทางการทำงานในแบบคนญี่ปุ่น

- แสดงให้เห็นว่า รู้จักการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

- แสดงให้เห็นว่า สามารถใช้อีเมล์ติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

- มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N4 ขึ้นไป หรือระดับที่สามารถพูดสื่อสารในเรื่องงานได้จริง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาหลักฐานทางการศึกษา

- สำเนาหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น หรือสำเนาผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)

- เอกสารอื่นๆ เพื่อแสดงความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We สาขาที่ตนเองต้องการสมัคร

- สมัครทางอีเมล์ พร้อมส่งไฟล์สำเนาเอกสารต่างๆ มาที่ recruit@we-jpschool.com

ทางโรงเรียนฯ จะเรียกสัมภาษณ์งานหลังจากตอบรับการสมัครแล้ว ภายใน 1-2 สัปดาห์ ใช้เวลา 30-60 นาทีในการสัมภาษณ์

การตลาด (พนักงานประจำ)

สถานที่ปฏิบัติงาน

- สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องทำ

- ดูแลในส่วนการตลาด ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- วางแผนกลยุทธ์การตลาด ส่งเสริมงานขาย พัฒนาและสร้างทีมขายให้มีคุณภาพ เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

- ดูแลจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ คิดกิจกรรมในการทำโปรโมชั่น และขยายช่องทางการขายให้มากขึ้น

- สามารถฝึกอบรมการขายและการตลาดได้

- สามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนการหาลูกค้าได้

เวลาทำงาน

- สาขาอนุสาวรีย์ชัยฯ : อังคาร-ศุกร์ เวลา 8:30-18:30 น.หรือ 12:00-21:30 น. / เสาร์-อาทิตย์ 8:30-19:00 น. (หยุดทุกวันจันทร์ และเลือกวันหยุดเพิ่มได้อีก 2 วัน รวม 6 วันต่อ 1 เดือน)

- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเข้างานในช่วงปิดเทอม

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านธุรกิจการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีระเบียบ และมีความรอบคอบในการทำงาน

- พูดจาสุภาพเรียบร้อย รู้มารยาทในการปฏิบัติตนในที่ทำงาน

- กระตือรือร้น พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ตัวเองและองค์กร

- มีหัวใจบริการ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

- ต้องการทำงานกับองค์กรในระยะยาว และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Windows และ Microsoft Excel

- มีความรู้พื้นฐานการใช้อินเตอร์เน็ตและอีเมล์

- มีความเข้าใจการปฎิบัติงานในธุรกิจขนาดเล็ก สนใจในธุรกิจ การตลาด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว และเทคโนโลยีใหม่ๆ

- ต้องการทำงานกับองค์กรในระยะยาว และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาหลักฐานทางการศึกษา

- สำเนาหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น หรือสำเนาผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)

- เอกสารอื่นๆ เพื่อแสดงความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We สาขาที่ตนเองต้องการสมัคร

- สมัครทางอีเมล์ พร้อมส่งไฟล์สำเนาเอกสารต่างๆ มาที่ recruit@we-jpschool.com

ทางโรงเรียนฯ จะเรียกสัมภาษณ์งานหลังจากตอบรับการสมัครแล้ว ภายใน 1-2 สัปดาห์ ใช้เวลา 30-60 นาทีในการสัมภาษณ์