หลักสูตร "พร้อมสุดๆ พิชิต PAT ญี่ปุ่น"

หลังจากที่เรียน Akiko to Tomodachi ครบทั้ง 6 เล่มแล้ว เพื่อความพร้อมสุดๆ ก่อนสอบ PAT ภาษาญี่ปุ่น ในรอบที่จะถึงนี้ ควรลงเรียนคอร์สกลยุทธ์ระดับ N4 เพื่อเก็บในส่วนของคำศัพท์และไวยากรณ์ให้แน่น และลงคอร์สตะลุยข้อสอบ PAT ในคอร์ส ปอก PAT เข้าปาก ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเพิ่มคอร์สนี้ขึ้นมา เพื่อน้องๆ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ PAT ญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 คอร์ส "พร้อมสุดๆ พิชิต PAT ญี่ปุ่น"

ชื่อคอร์ส

จำนวนเนื้อหา

การสอนจริง

@ We

จำนวน ชม.

ระยะเวลา

ราคาค่าเรียน

(ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน)

พร้อมสุดๆ พิชิต PAT ญี่ปุ่น
(กลยุทธ์ระดับ
N4 + PAT 3 ชุด)

70+ ชม.

120 ชม.

6 เดือน

9400 บาท

หมายเหตุ:

  • ในกรณีไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ทุกคอร์สเรียนในระบบ สามารถเรียนที่บ้านจากคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (@Home) โดยชำระเพิ่มคอร์สละ 1,500 บาท

  • ค่าหนังสือเรียนพร้อม CD การฟังฝึกทักษะกลยุทธ์ระดับ N4 250 บาท