หลักสูตรคันจิสามัญประจำใจ

เรียนคันจิตั้งแต่พื้นฐานการลากเส้น การอ่านออกเสียง เพิ่มคำศัพท์มากมาย เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการสอบ เข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน จนเข้าสู่ภาษาญี่ปุ่นระดังกลาง (สอนโดย อ.ปุ๊)

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

หลักสูตรคันจิสามัญประจำใจ

ชื่อคอร์ส

เนื้อหา

จำนวนเนื้อห

การสอนจริง

@ We

จำนวน ชม.

ระยะเวลา

ราคาค่าเรียน

(ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน)

คันจิสามัญประจำใจ Step 1

คันจิ (ตัวที่ 1 - 50)

15+ ชั่วโมง

40 ชั่วโมง

3 เดือน

3100 บาท

คันจิสามัญประจำใจ Step 2

คันจิ (ตัวที่ 51 - 100)

15+ ชั่วโมง

40 ชั่วโมง

3 เดือน

3100 บาท

คันจิสามัญประจำใจ Step 3

คันจิ (ตัวที่ 101 - 150)

20+ ชั่วโมง

40 ชั่วโมง

3 เดือน

3100 บาท

คันจิสามัญประจำใจ Step 4

คันจิ (ตัวที่ 151 - 200)

20+ ชั่วโมง

50 ชั่วโมง

4 เดือน

3300 บาท

คันจิสามัญประจำใจ Step 5

คันจิ (ตัวที่ 201 - 250)

25+ ชั่วโมง

50 ชั่วโมง

4 เดือน

3300 บาท

คันจิสามัญประจำใจ Step 6

คันจิ (ตัวที่ 251 - 300)

25+ ชั่วโมง

50 ชั่วโมง

4 เดือน

3300 บาท

หมายเหตุ:

  • ในกรณีไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ทุกคอร์สเรียนในระบบ สามารถเรียนที่บ้านจากคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (@Home) โดยชำระเพิ่มคอร์สละ 1,000 บาท

  • ค่าหนังสือคันจิสามัญประจำใจ 1 - 6 เล่มละ 180 บาท