หลักสูตร Chuukyuu ญี่ปุ่นชั้นกลางเพื่อการสื่อสาร

เนื้อหาต่อเนื่องจากระดับ N4 เรียนรู้ทุกทักษะภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางอย่างเป็นระบบในระดับ N3 เน้นคำศัพท์ และรูปประโยคที่นำไปใช้ได้จริงในการทำวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการประกอบอาชีพในองค์กรระดับนานาชาติ อ่านหนังสือ ดูข่าวสาร และใช้ในชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนญี่ปุ่น (สอนโดย อ.ปุ๊)

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

หลักสูตร Chuukyuu ญี่ปุ่นชั้นกลางเพื่อการสื่อสาร

ชื่อคอร์ส

เนื้อหา

จำนวนเนื้อห

การสอนจริง

@ We

จำนวน ชม.

ระยะเวลา

ราคาค่าเรียน

(ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน)

Chuukyuu 1

Chuukyuu e ikou
(บทที่ที่ 1 - 5)

40+ ชั่วโมง

80 ชั่วโมง

5 เดือน

6900 บาท

Chuukyuu 2

Chuukyuu e ikou
(บทที่ที่ 6 - 10)

40+ ชั่วโมง

80 ชั่วโมง

5 เดือน

6900 บาท

Chuukyuu 3

New Approach
(บทที่ที่ 1 - 5)

50+ ชั่วโมง

100 ชั่วโมง

6 เดือน

7900 บาท

Chuukyuu 4

New Approach
(บทที่ที่ 6 -10)

50+ ชั่วโมง

100 ชั่วโมง

6 เดือน

7900 บาท

Chuukyuu 5

New Approach
(บทที่ที่ 11 - 15)

50+ ชั่วโมง

100 ชั่วโมง

6 เดือน

7900 บาท

Chuukyuu 6

New Approach
(บทที่ที่ 16 - 20)

50+ ชั่วโมง

100 ชั่วโมง

6 เดือน

7900 บาท

หมายเหตุ:

  • ในกรณีไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ทุกคอร์สเรียนในระบบ สามารถเรียนที่บ้านจากคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (@Home) โดยชำระเพิ่มคอร์สละ 1,000 บาท

  • ค่าหนังสือ Chuukyuu e ikou เล่มละ 1,200 บาท (หนังสือแท้นำเข้าจากญี่ปุ่น)