เพิ่มเพื่อน

กรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนเขต 1 โรงเรียนวัดราชโอรส


2 สิงหาคม 60

- ครูเรย์ และครูปุ๊ รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เล่าเรื่องจากภาพ และอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งครอบคลุมจำนวน 23 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพ ณ โรงเรียนวัดราชโอรส

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560