เพิ่มเพื่อน

สอนเด็กนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับ N5


21 มิยุนายน 60

- ครูเรย์ และ ครูปุ๊ สอนเด็กนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับ N5

วันที่ 21 มิยุนายน พ.ศ.2560