เพิ่มเพื่อน

บรรยายวิชาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โครงการ JENESYS 2017


27 สิงหาคม 60

- อาจารย์เรย์ รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ " ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น " ให้กับเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ในโครงการ JENESYS 2017 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย จัดขึ้นโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2560