ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ใบอนุญาตเลขที่ กร.121/2554
   
เพิ่มเพื่อน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น นราวุฒิ" ใบอนุญาตเลขที่ กร.121/2554 โดยนายเอกวิชญ์ นราวุฒิกุลเป็นผู้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2548 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้านคือ ด้านหลักสูตร, ด้านการเรียนการสอน, ด้านสถานที่, ด้านบริการ, ด้านบริการวิชาการ ปัจจุบันโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We มีทั้งระบบสอนสด และระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบ Samurai) มีสาขาทั้งหมด 3 สาขาคือ อนุสาวรีย์ บางกะปิ (โครงการวิสุทธานี) และสาขาพญาไท (อาคารวรรณสรณ์) พร้อมให้บริการด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นตามความสะดวกของผู้เรียน และยังมีสาขาในความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ในจังหวัดเชียงใหม่, ชลบุรี, สงขลา (อำเภอหาดใหญ่) และขอนแก่น

สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ติดต่อ

Tel. : 02-625-3769

Tel./Fax. : 02-248-2804

481/5 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เวลาทำการ

อังคาร-ศุกร์ : 9:00-21:00 น.

เสาร์-อาทิตย์ : 9:00-17:30 น.

(หยุดทุกวันจันทร์) 

กลับไปด้านบน

สาขาบางกะปิ (วิสุทธานี)

ติดต่อ

Tel. : 02-370-2150

Tel./Fax. : 02-370-2151

เลขที่ 2991/2 ชั้นที่ 1 ซอยลาดพร้าว 101/3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

เวลาทำการ

เปิดเทอม :

อังคาร-ศุกร์ : 11:00-20:00 น.

เสาร์-อาทิตย์ : 9:00-18:00 น.

ปิดเทอม :

อังคาร-อาทิตย์ : 9:00-18:00 น.

(หยุดทุกวันจันทร์) 

กลับไปด้านบน


สาขาพญาไท (อาคารวรรณสรณ์)

ติดต่อ

Tel. : 02-306-0808

เลขที่ 35 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เวลาทำการ

เปิดเทอม :

อังคาร-ศุกร์ : 11:00-20:00 น.

เสาร์-อาทิตย์ : 9:00-18:00 น.

ปิดเทอม :

อังคาร-อาทิตย์ : 9:00-18:00 น.

(หยุดทุกวันจันทร์) 

กลับไปด้านบน

สาขาในความร่วมมือกับ Enconcept

ติดต่อ

Tel. : 02-736-3636กลับไปด้านบน