ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ใบอนุญาตเลขที่ กร.121/2554
   
เพิ่มเพื่อน

กิจกรรมและบริการวิชาการ

~ บริการทางวิชาการ ~

23 มีนา 60 - ครูเรย์ ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สังคม วัฒนธรรม และประเพณีของญี่ปุ่น" "อ่านต่อ"
9 มีนา 60 - ครูเรย์ ครูปุ๊ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม"ติวสอบ PAT 7.3"ให้กับนักเรียน "อ่านต่อ"
3 มีนา 60 - ครูเรย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ภาษา สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น" ให้กับผู้นำนักศึกษาอาเซียน "อ่านต่อ"
23 มกรา 60 - ครูเรย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ภาษา สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น" "อ่านต่อ"
17 มิถุนา 59 - ครูเรย์ และ ครูปุ๊ เป็นวิทยากรแ ครูเรย์ และ ครูปุ๊ ได้รับเชิญไปติวภาษาญี่ปุ่น ให้แก่นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ "อ่านต่อ"
18 กุมภา 59 - ครูเรย์ และ ครูปุ๊ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา "อ่านต่อ"
4 กันยา 58 - ครูปุ๊ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการในการประกวด "ทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 3" ระดับภูมิภาค "อ่านต่อ"
9 กรกฏา 58 - ครูเรย์ และ ครูปุ๊ ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินสุนทรพจน์ ณ โรงเรียนสารวิทยา "อ่านต่อ"
19 มิถุนา 58 - ครูเรย์ และ ครูปุ๊ เป็นวิทยากรแก่นักเรียนในเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกรุงเทพ 32 โรงเรียน "อ่านต่อ"
20 พฤษภา 58 - ครูเรย์ และ ครูปุ๊ รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ "ค่ายภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 8" "อ่านต่อ"
17 กุมภา 58 - ครูเรย์ และครูปุ๊ ได้รับเชิญไปสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมสอบ PAT ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ญี่ปุ่น "อ่านต่อ"
9 ธันวา 57 - ครูเรย์ และครูปุ๊ ได้รับเชิญไปบรรยาย หัวข้อ "การเรียนภาษาญี่ปุ่น" ให้กับ นักเรียนสายศิลป์-ญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 กว่า 200 คน และสอนสรุปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น "อ่านต่อ"
8 กันยา 57 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ PAT ญี่ปุ่น และ N4” ณ โรงเรียนสารวิทยา "อ่านต่อ"
19 กุมภา 57 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊รับเชิญไปบรรยาย ปัจฉิมนิเทศ ในโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต หัวข้อ "การทำงานในองค์กรญี่ปุ่น" มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ "อ่านต่อ"
4, 18 กุมภา 57 - อ.เรย์ กับ อ.ปุ๊ ได้รับเชิญไป
ติวในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการสอบ PAT ภาษาญี่ปุ่น" ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพฯ "อ่านต่อ"
7 กุมภา 57 - อ.เรย์ กับ อ.ปุ๊ ได้รับเชิญไปติว ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการสอบ PAT ภาษาญี่ปุ่น" ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ "อ่านต่อ"
28 มกรา 57 - อ.เรย์ กับ อ.ปุ๊ ได้รับเชิญไปแนะแนว ในหัวข้อ "แนะแนวการเรียนเอกภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น" ณ โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ "อ่านต่อ"
21, 22, 24 มกรา 57 - อ.เรย์ กับ อ.ปุ๊ ได้รับเชิญไปแนะแนว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ PAT ญี่ปุ่น ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ "อ่านต่อ"
13 พฤศจิกา 56 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (PAT) ณ โรงเรียนราชินีบน "อ่านต่อ"
18 ตุลา 56 - อ.เรย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น" ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ ในโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556
12 กรกฎา 56 - อ.ปุ๊ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสู่ความสำเร็จ" ในโครงการ "HM Scholarship Project 3" ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดขึ้น
12 กรกฎา 56 - อ.เรย์ ได้รับเชิญไปบรรยายการเตรียมตัวเพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 จัดโดย .ราชภัฏราชนครินทร์ "อ่านต่อ"
3 พฤษภา 56 - อ.เรย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายฝึกอบรมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยในหัวข้อ "สังคม วัฒนธรรม ประเพณีญี่ปุ่น...
ตุลา 55 - อ.ปุ๊ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในโครงการ "HM Scholarship Project 1" จัดขึ้นโดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
28 กันยา 55 - ครูเรย์ และ ครูปุ๊ เป็นวิทยากรแก่นักเรียนในเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกรุงเทพ 32 โรงเรียน
22, 24, 29 สิงหา 55 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (PAT) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนราชินีบน สามเสน "อ่านต่อ"
12 กรกฎา 55 - อ.เรย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์
4 พฤศจิกา 54 - อ.เรย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น" ณ โรงแรมรามาดาเดมา ในโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2554
22, 24, 29 สิงหา 55 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (PAT) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนราชินีบน สามเสน "อ่านต่อ"
24 สิงหา 54, 1 กันยา 54 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (PAT) แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 ณ โรงเรียนราชินีบน สามเสน "อ่านต่อ"
24 เมษา 54 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายฝึกอบรมเยาวชนตัวแทนประเทศไทใน"โครงการชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก"
9 กุมภา 54 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในโครงการอบรมทักษะเพื่อ เตรียมทำงานและการศึกษาต่อ  ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ "อ่านต่อ"
4 มกรา 54 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ ได้รับเชิญจากสหมงคลฟิล์มให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมการทดสอบภาษาญี่ปุ่นในชื่อกิจกรรม "ดวลภาษาญี่ปุ่นกับยามาโต้"

22 ตุลา 53 - อ.เรย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น" และ "สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น" ในโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2553
31 สิงหา, 1 กันยา 53 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (PAT) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนราชินีบน สามเสน "อ่านต่อ"
21 สิงหา 53 - อ.เรย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ"ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น" และ "สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น" ณ โรงแรมปรินซพาเลซ ในโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2553
23 มิถุนา 53 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (PAT) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนราชินีบน สามเสน "อ่านต่อ"
21 เมษา 53 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น" และ "สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น" ณ หอประชุม สท. ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ศตวรรษที่ 21
27 มกรา 53 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (PAT) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนราชินีบน สามเสน "อ่านต่อ"
25 กันยา 52 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น" และ "สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น" ในโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2552
2 กันยา 52 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบเข้า เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (PAT) แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 ณ โรงเรียนราชินีบน สามเสน "อ่านต่อ"
6 มิถุนา 52 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายอบรมเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ใน "โครงการชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 21 ณ ประเทศญี่ปุ่น"
6, 23 กรกฎา 51 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ญี่ปุ่น ประจำปี 2552 โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) กับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
24 มิถุนา 51 - อ.เรย์ และ อ.ปุ๊ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (PAT) แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 ณ โรงเรียนราชินีบน สามเสน