ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ใบอนุญาตเลขที่ กร.121/2554
   
เพิ่มเพื่อน

เกี่ยวกับเรา

~ 5 ด้าน ที่ทำให้นักเรียนตัดสินใจเลือก We ~

เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบใหม่ทั้งวิธีการเรียนการสอน
รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ตกแต่งในแบบญี่ปุ่น เปิดทำการสอนตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2548 โดยมีเป้าหหมายในการพัฒนา 5 ด้าน ด้วยกัน คือ
1. ด้านหลักสูตร 2. ด้านการเรียนการสอน 3. ด้านสถานที่ 4. ด้านบริการ 5. ด้านบริการวิชาการ


ด้านหลักสูตร

>> โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We มีหลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเลย จนถึงระดับที่นำไปสอบหรือในระดับที่นำไปใช้งานได้ในสาขาอาชีพต่างๆ


>> สำหรับหลักสูตรพื้นฐานเพื่อการสนทนานั้น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We ได้พัฒนาขึ้นเองสำหรับใช้กับคนไทยโดยเฉพาะ เน้้นผลสัมฤทธิ์ทาง ด้านการสนทนา โดยปูพื้นฐานทางด้านคำศัพท์และไวยากรณ์กับอาจารย์ชาวไทย ประกอบกับการใช้ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน กับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น


>> หลักสูตรการเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We มีทั้งหมด 4 ระดับ โดยแต่ละระดับสามารถเทียบตามมาตรฐานระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ดังนี้


>> ปัจจุบันทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We ผลิตหนังสือประกอบการเรียนกว่า 20 เล่ม สำหรับใช้ในการเรียนในหลักสูตรประเภทสอนสด (Live) และหลักสูตรในระบบคอมพิวเตอร์ SAMURAI

ด้านการเรียนการสอน

>> ในหนึ่งคาบเรียนที่นี่ We

ด้านสถานที่

>> สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ>> สาขาบางกะปิ (วิสุทธานี)>> สาขาพญาไท (อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 5)

ด้านบริการ

>> การต้อนรับที่เป็นกันเองและการเอาใจใส่นักเรียนทุกคนคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจ

ด้านบริการวิชาการ

>> นอกจากการเรียนการสอนภายในโรงเรียนแล้ว โรงเรียนWeยังเป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง

18 กุมภา 59 - ครูเรย์ และ ครูปุ๊ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา "อ่านต่อ"
4 กันยา 58 - ครูปุ๊ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการในการประกวด "ทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 3" ระดับภูมิภาค "อ่านต่อ"
9 กรกฏา 58 - ครูเรย์ และ ครูปุ๊ ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินสุนทรพจน์ ณ โรงเรียนสารวิทยา "อ่านต่อ"
19 มิถุนา 58 - ครูเรย์ และ ครูปุ๊ เป็นวิทยากรแก่นักเรียนในเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกรุงเทพ 32 โรงเรียน "อ่านต่อ"